SERVEIS

·       Assistència presencial o remota en temps real
·       Assistència telefònica
·       Inspecció d'instal·lacions
·       Manteniment preventiu
·       Serveis de validació i calibració
·       Servei de venda de recanvis
·       Reacondicionament general de maquinària i components
·       Adaptació a noves normatives
·       Reparacions i modificacions