ENGINYERIA | AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS

AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS

A partir del diagrama de fluxes inicial, dissenyem tota la instal·lació perquè pugui funcionar de forma automàtica i segura. 
Amb els instruments més adequats (sondes de temperatura, conductivitat, caudal, pressió, etc) per verificar l'estat d'un procés, comanem els elements de control (PID, regulació pneumàtica de pressió, vàlvules automàtiques,..) perquè qualsevol procés es pugui executar de forma completament automatitzada.