PROCESSOS I MÀQUINES | EQUIPS AUXILIARS | INSTAL.LACIONS DE VAPOR

INSTAL.LACIONS DE VAPOR

Sistemes d'intercanvi vapor-aigua per a l'escalfament indirecte d'aigua de procés. Usats en qualsevol procés on no sigui aconsellable escalfar directament amb vapor.