PROCESSOS I MÀQUINES | EQUIPS AUXILIARS | MANIFOLDS

MANIFOLDS

Els manifolds són col·lectors de tuberies amb vàlvules automàtiques, controlades per PLC. Permeten treballar amb total seguretat amb diversos tancs alhora, eliminant qualsevol risc de mescla de productes. 
Amb ells s'optimitza en gran manera la simultaneïtat de processos: es pot, per exemple rentar un tanc, omplir un segon,buidar un tercer, etc..