PROCESSOS I MÀQUINES | C.I.P.

C.I.P.

Equips utilitzats per a la neteja de les superfícies interiors de tubs, recipients, equips de procés (bescanviadors, cubes dosificadores...),i accessoris corresponents, sense necessitat de desmuntar-los.
Aquests sistemes de neteja poden ser manuals o completament automàtics, amb una o més línies de treball i cicles de neteja programables.