PROCESSOS I MÀQUINES | DOSIFICACIÓ

DOSIFICACIÓ

Per a l'ompliment semi-automàtic o automàtic de recipients (ampolles, gots pre-formats, garrafes, etc) amb líquids alimentaris.
Dosatge de producte líquid mitjançant bomba lobular.
Cabalimetres individuals per a cada capçal per garantir volums exactes d'ompliment en cada envàs.
Productes a envasar: Llet, iogurt, ou, suc...