PROCESSOS I MÀQUINES | RECEPCIÓ I PREPARACIÓ DE LLET | ESTANDARDITZACIÓ

ESTANDARDITZACIÓ

Proteïnes:
L'estandardització del percentatge proteic del producte, pot realitzar-se amb addició de sòlids (utilitzant equips tri blender), per concentració evaporativa o per membranes d´ultrafiltració (UF).
Matèria grassa:
Utilitzem les desnatadores per a la regulació del percentatge de matèria grassa a la llet, extraient una part o la totalitat d'aquesta. Habitualment s'instal·len amb el pasteurizador per treballar a temperatures voltant els 50ºC.
Existeixen diversos sistemes d'estandardització: per temps, mitjançant cabalímetres, accionament manual, etc, cadascun adequat al grau d'automatització que es requereixi