PROCESSOS I MÀQUINES | TRACTAMENTS TÈRMICS | PROCESSOS UHT

PROCESSOS UHT

Línies adequades per fabricar productes de llarga durada no refrigerats.
Amb aquest tractament s'aconsegueix l'eliminació de tots els microorganismes del producte tractat i les seves formes de resistència, aconseguint així la seva esterilització.

Solen ser completament automàtiques, formades per un equip UHT connectat a un dipòsit estèril (opional) i una envasadora asèptica. Un sol PLC controla totes les fases del procés.
Subministrem també els sistemes de producció d'aire estèril necessaris.