PROCESSOS I MÀQUINES | TRACTAMENTS TÈRMICS | TERMITZACIÓ

TERMITZACIÓ

La termització és un procés utilitzat per inhibir l'activitat enzimàtica i reduir la càrrega microbiològica de la llet a fi de poder mantenir-la emmagatzemada en bones condicions durant més temps a l'espera de ser processada posteriorment:
L'equip és pràcticament igual a un pasteurizador, amb un cicle tèrmic i un temps de manteniment específics per a aquest tractament.