PROCESSOS I MÀQUINES | RECEPCIÓ I PREPARACIÓ DE LLET | MESCLES I PREPARACIONS

MESCLES I PREPARACIONS

Equips de mescla o mixers per a la incorporació de sòlids (sucres, llet en pols o altres additius) a un medi líquid en circulació per aconseguir una mescla homogènia.
Aquests equips s'utilitzen per:
-Preparació de formulacions per a emulsions, compounds, xarops, etc.
-Rehidratació de productes en pols: llet, etc.