PROCESSOS I MÀQUINES | RECEPCIÓ I PREPARACIÓ DE LLET | RECEPCIÓ DE LLET

RECEPCIÓ DE LLET

La llet pot arribar a fàbrica en cantines, bidons, camions cisterna... De la mateixa manera les sales de recepció de llet poden tan simples com un tanc autorrefrigerant o una instal·lació completament automatitzada.
En funció de com rebi la llet i en quines quantitats li proposarem la instal·lació que més li convingui.