PROCESSOS I MÀQUINES

RECEPCIÓ I PREPARACIÓ DE LLET
RECEPCIÓ I PREPARACIÓ DE LLET
Recepcions de llet, mescles, estandarditzacions...
TRACTAMENTS TÈRMICS
TRACTAMENTS TÈRMICS
Produir aliments segurs.
CENTRIFUGACIÓ - SEPARADORES
CENTRIFUGACIÓ - SEPARADORES
Utilitzades per desnatar, estandarditzar matèria grassa, higienizar o bactofugar
HOMOGENEÏTZACIÓ
HOMOGENEÏTZACIÓ
Emulsió estable de dos liquids immiscibles
FABRICACIÓ DE FORMATGE
FABRICACIÓ DE FORMATGE
Cubes de quallar, premses, etc..
DOSIFICACIÓ
DOSIFICACIÓ
ompliment semi-automàtic o automàtic de recipients
C.I.P.
C.I.P.
Neteja de les superfícies interiors de tubs, recipients o equips de procés (bescanviadors, cubes, dosificadores...)
EQUIPS AUXILIARS
EQUIPS AUXILIARS
Manifolds, equips de vapor, aigua gelada...

Pàgines relacionades

RECEPCIÓ I PREPARACIÓ DE LLET
RECEPCIÓ I PREPARACIÓ DE LLET {$fill.titol}
TRACTAMENTS TÈRMICS
TRACTAMENTS TÈRMICS {$fill.titol}
CENTRIFUGACIÓ - SEPARADORES
CENTRIFUGACIÓ - SEPARADORES {$fill.titol}
HOMOGENEÏTZACIÓ
HOMOGENEÏTZACIÓ {$fill.titol}
FABRICACIÓ DE FORMATGE
FABRICACIÓ DE FORMATGE {$fill.titol}
DOSIFICACIÓ
DOSIFICACIÓ {$fill.titol}
C.I.P.
C.I.P. {$fill.titol}
EQUIPS AUXILIARS
EQUIPS AUXILIARS {$fill.titol}